Attføringstilbud

Vev-Al-Plast AS er en vekstbedrift med tiltakene VTA og AFT

I samarbeid med RIBO har vi et spesialtilpasset 24/7 tilbud for ungdom med utfordringer i startfasen av voksenlivet

Foruten å være en mangfoldig og innovativ vekstbedrift har vi en rekke ulike opplæringsarenaer, både internt og eksternt, og kan tilby fagbrev eller kompetansebevis innen en rekke ulike yrker.