Attføring og arbeidstrening

Vårt attføringstilbud omfatter følgende type tiltak:

Opplæringsbedrift

Vi er godkjent som opplæringsbedrift, og kan gi kompetansebevis K og fagbrev F i følgende fag:

  • Plastmekaniker K
  • Aktivitør K
  • Strikkefag K
  • CNC-operatør K
  • Produksjonsteknikk F
  • Industrimekaniker F

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

21 plasser.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Du bør kunne jobbe minimum 50%, og tjene inn din egen bonuslønn. Arbeidet skal bidra til å utvikle dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid. Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?
Ta kontakt med NAV lokalt, eller avtal tid med oss for orientering og omvisning på Vev-Al-Plast AS.

 

 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)   

16  plasser, skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. 12 av våre APS deltaker bor på RIBO attføringssenter.    www.ribo.no

 

Beskrivelse av ordningen

 

 

Les mer om våre tilbud