Personalressurser

Vev-Al-Plast AS har totalt 15 fast ansatte.

5 produksjonsavdelinger med 9 ansatte .

Administrasjonsavdeling 5 ansatte + 1 renholder

 

Telefonliste

Fagmiljø:

Fagbrev innen kjemisk/teknisk prosess, maskin, sveis, automatikkmekaniker og vaktmester.

Ergoterapeut, formingslærer, personalledelse, HMS, økonomi, sosialfag, arbeidslivskunnskap.

Aktivitør, yrkessjåfør, maskinkjører, miljøterapeut, bonde, skogsarbeider

Tiltaksplasser:

42,5  tiltaksplasser fordelt på tiltakene AFT 18 plasser, VTA 21 plasser, PV  3,5 plasser

 

Bilder fra produksjonen: