Personalressurser

Vev-Al-Plast AS har totalt 15 fast ansatte.

  • 3 produksjonsavdelinger (Metall, plast, storsekk)  med tilsammen 5 ansatte .
  • 1 Aktivitetsavdeling med 3 ansatte
  • 1 Serviceavdeling med 1 ansatte
  • Administrasjonsavdeling 5 ansatte + 1 renholder
Fagmiljø
  • Fagbrev innen kjemisk/teknisk prosess, maskin, sveis, automatikkmekaniker og vaktmester.
  • Ergoterapeut, formingslærer, personalledelse, HMS, økonomi, sosialfag, arbeidslivskunnskap.
  • Aktivitør, yrkessjåfør, maskinkjører, miljøterapeut, bonde, skogsarbeider
Tiltaksplasser

39  tiltaksplasser fordelt på tiltakene:

  • AFT 18 plasser,
  • VTA 21 plasser