Personalressurser

Vev-Al-Plast AS har totalt 19 fast ansatte.

5 produksjonsavdelinger med 11 ansatte .

Administrasjonsavdeling 4 ansatte + 1 renholder

Fagavdeling 3 ansatte

Telefonliste

Fagmiljø:

Fagbrev innen kjemisk/teknisk prosess, maskin, sveis, automatikkmekaniker og vaktmester.

Ergoterapeut, formingslærer, personalledelse, HMS, økonomi, sosialfag, arbeidslivskunnskap.

Aktivitør, yrkessjåfør, maskinkjører, miljøterapeut, bonde, skogsarbeider

Tiltaksplasser:

50,5  tiltaksplasser fordelt på tiltakene AFT 23 plasser, VTA 21 plasser, PV  6,5 plasser

 

Bilder fra produksjonen: