Samarbeidspartnere

Våre nærmeste samarbeidspartnere er

NAV   www.nav.no

Saltdal kommune  www.saltdal.kommune.no

RiBo  www.ribo.no

Saltdal Videregående Skole  www.saltdal.vgs.no

ISOK (Indre Salten Opplæringskontor  www.isok.no

Helsetjenesten  www.hemis.no

I tillegg har vi samarbeidspartnere i form av hospiteringsbedrifter