Opplæringstilbud

Vi er godkjent som opplæringsbedrift og kan gi fagbrev i følgende fag:

  • Produksjonsteknikk
  • Industrimekaniker

 

Vi kan gi kompetansebevis i følgende fag:

  • Plastmekaniker
  • Aktivitør
  • Strikkefag
  • CNC-operatør
Arbeid ved Nexans – emballering av kabeltromler
Arbeid ved Nexans - emballering av kabeltromler