Telefonliste

Sentralbord 75 69 40 20 | post@vap.no                                                                                  

Administrasjon           

Dagfinn Bendixen, Adm.Direktør                                       906 03330    db@vap.no   

Rita Edvardsen, Økonomi/personalleder:                         459 06113        re@vap.no       

Trine Normann, Resepsjon/Kundemottak:                        459 06 112      tn@vap.no   

Tor Ole Kristoffersen, Kjøkken og kantine:                         902 80 290    tok@vap.no      

Tony Kristensen, Veileder:                                                     902 84 256     tk@vap.no       

Bengt-Arne Sundsfjord, Veileder:                                         459 06 202     bas@vap.no    

Grensemerkeavdeling

Amir Saric : Avdelingsleder :                                                   459 01 264    as@vap.no     

Svein Otto Pedersen : Arbeidsleder :                                    459 01 262     sop@vap.no           

Vacuumforming

Eric Hissink, Arbeidsleder                                                     951 81149    eh@vap.no        

Morten Næstby, Arbeidsleder:                                               459 01 260   mn@vap.no   

Mads Olsen, Arbeidsleder:                                                     416 84976    mo@vap.no

Uteavdeling/Service

Roger Skoglund, Avdelingsleder:                                           459 06210    rs@vap.no      

Tekstil avdeling/pakking/vevbua

Tove Johansen, Avdelingsleder:                                             459 06 211    tj@vap.no             

Berit Mosevoll, Arbeidsleder:                                                 459 06121     bm@vap.no                        

Lisbeth Eriksen, Arbeidsleder:                                               459 01 265    le@vap.no           

Storsekk/Emballasjeavdeling

Tommy Pettersen, Arbeidsleder:                                         459 06122  tp@vap.no