Telefonliste

Sentralbord 75 69 40 20 | post@vap.no                                                                                  

Administrasjon           

Dagfinn Bendixen, Daglig leder:                                          906 03330       db@vap.no

Rita Edvardsen, Økonomi/personalleder:                         459 06113        re@vap.no       

Trine Normann, Resepsjon/Kundemottak:                        459 06 112      tn@vap.no   

Heidi Olufsen, Renholder:                                                     75 69 40 20

Tor Ole Kristoffersen, Kjøkken og kantine:                         902 80 290     tok@vap.no      

Tony Kristensen, Veileder:                                                     902 84 256     tk@vap.no       

Bengt-Arne Sundsfjord, Veileder:                                         459 06 202     bas@vap.no    

Grensemerkeavdeling

Amir Saric : Avdelingsleder :                                                   459 01 264     as@vap.no     

Svein Otto Pedersen : Arbeidsleder :                                    459 01 262    sop@vap.no      

Sprøytestøpeavdeling

Eric Hissink, Avdelingsleder:                                                   951 81149     eh@vap.no       

Vacuumforming

Eric Hissink, Avdelingsleder:                                                   951 81149    eh@vap.no

Agnar Fridtjofsen, Arbeidsleder:                                            459 06 140    af@vap.no          

Morten Næstby, Arbeidsleder:                                               459 01 260   mn@vap.no   

Mads Olsen, Arbeidsleder:                                                     416 84976    mo@vap.no 

Uteavdeling/Service

Roger Skoglund, Avdelingsleder:                                           459 06210     rs@vap.no          

Tekstil avdeling/pakking/vevbua

Tove Johansen, Avdelingsleder:                                             459 06 211    tj@vap.no             

Berit Mosevoll, Arbeidsleder:                                                 459 06121     bm@vap.no                        

Lisbeth Eriksen, Arbeidsleder:                                               459 01 265    le@vap.no           

Storsekk/Emballasjeavdeling

Tommy Pettersen, Arbeidsleder:                                         459 06122  tp@vap.no

Telefonliste