Telefonliste

Sentralbord 75 69 40 20 : post@vap.no                                                                              (200)       

Administrasjon           

Dagfinn Bendixen :  Daglig leder                                              906 03330    db@vap.no

Eric Hissink : Driftsleder :                                                        951 81 149     eh@vap.no      (202)

Rita Edvardsen : Økonomi/personalleder :                             459 06113       re@vap.no        (201)

Trine Normann : Resepsjon/Kundemottak :                            459 06 112      tn@vap.no    (200)

Heidi Olufsen : Renholder :                                                     75 69 40 20

Tor Ole Kristoffersen : Kjøkken og kantine :                          902 80 290 : tok@vap.no        (212)

Fagenheten

Siv Furnes: Veileder :                                                              951 81 148 : sif@vap.no       (213)

Tony Kristensen : Veileder :                                                   902 84 256 : tk@vap.no        (214)

Bengt-Arne Sundsfjord : Veileder                                          459 06 202 : bas@vap.no     (210)

Grensemerkeavdeling

Amir Saric : Avdelingsleder :                                                  459 01 264 : as@vap.no       (217)

Svein Otto Pedersen : Arbeidsleder :                                   459 01 262 : sop@vap.no       (215)

Sprøytestøpeavdeling

Roger Skoglund:  Avdelingsleder                                           459 06210 : rs@vap.no       

Vacuumforming

Roger Skoglund:  Avdelingsleder                                          459 06210:  rs@vap.no

Agnar Fridtjofsen :  Arbeidsleder :                                        459 06 140 : af@vap.no          (206)

Morten Næstby : Arbeidsleder :                                            459 01 260:   mn@vap.no    (218)

Mads Olsen  : Arbeidsleder:                                              416 84976        mo@vap.no  (216)

Uteavdeling/Service

Eric Hissink : Avdelingsleder :                                             951 81149 : eh@vap.no          (202)

Tekstil avdeling/pakking/vevbua

Tove Johansen : Avdelingsleder :                                        459 06 211 : tj@vap.no             (208)   

Berit Mosevoll : Arbeidsleder :                                             459 06121:  bm@vap.no                        

Lisbeth Eriksen : Arbeidsleder :                                           459 01 265 : le@vap.no            (219)  

Storsekk/Emballasjeavdeling

Roger Skoglund : Avdelingsleder:                                        459 06 210 : rs@vap.no          

Tommy Pettersen: Arbeidsleder                                           459 06122  tp@vap.no