Søknad om bo- og arbeidstrening

 

Søknadsskjema, kan også lastes ned som PDF

 

 

 

 

Søker:

 

 

Innsøkende instans:

 

 

Økonomi

Søkere må ha en minimumsfinansiering før inntak til RIBO/Vev-Al-Plast AS kan skje. Ta kontakt med RIBO for nærmere opplysninger på telefon: 75 68 18 80 eller post@ribo.no

 

 

Målsetting

(bruk eget ark som vedlegg hvis nødvendig)

 

 

Dokumentasjon

Sensitive opplysninger sendes inn per post.

F.eks: Legeerklæring, Vitnemål , attester og CV

 

 

Personvern/GDPR

Vi benytter godkjent journalprogram ved registrering av personalia, lagring av søknad og annen relevant informasjon for å sikre et tilpasset opplegg. Fysiske dokumenter oppbevares i henhold til Eu’s personvernforordning (GDPR). Etter avsluttet opphold blir opplysningene slettet etter gjeldende regelverk.

 

 

Underskrift

Disse meldingene kan gå i spam. Dersom du ikke hører fra oss, på 2 uker. Så ta kontakt per telefon.