Plantekasser

Vi har utviklet og produserer flere typer plantekasser, bla. såbrett, minidrivhus og staudekasser.

Vårt hovedprodukt er en plantekasse for nedfelling i jord. Kassen er selvdrenerede, og utnytter regnvann og vanningsvann maksimalt.

Produktet er spesielt velegnet til gravsteder og beplantningsområder med sporadisk stell og vanning. Etter første gangs nedfelling i jord er det lettvint å ta opp kassen og bytte den ut med en ny beplantet kasse. Også hjemme eller ved hytta, frittstående eller inntil vegg er den dekorativ og meget godt velegnet.