Opptakskriterier

Innsøking til en ledig attføringsplass må sendes gjennom lokalt NAV kontor.

Etter en godkjenning her vil søknaden bli sendt Vev-Al-Plast AS. 

En forutsetning er at innsøker er innvilget en yrkesrettet attføring eller har uføretrygd.