Sand-strøer

Dette er et produkt som er formet omtrent som en bærplukker. Denne fylles med strøsand, og er lett å håndtere. De små hullene gjør at sanden lett spredes der man skal gå.

Vi selger også små bøtter med sand for påfylling.