Selskapsinformasjon

Vev-Al-Plast ble etablert i 1990 på Rognan i Saltdal kommune. Vi har en industriproduksjon som omfatter plast, aluminium, tre og tekstil.

Samtidig arbeider bedriften med attføring av yrkeshemmede. Målsettingen er å gi arbeidstilbud til funksjonshemmede og andre med behov for bistand til å komme tilbake til det ordinære arbeidsliv.

Aksjekapitalen er kr. 1.962.000,-

Eiere

       Saltdal kommune 51,02%

        Nordland Fylkeskommune 18,45%

       Nord Norges Diakonistiftelse 30,53% 

Organisasjonsplan

 

Lokaler

Bedriften har moderne lokaler med 3 plastavdelinger (vacumforming, sprøytestøp og storsekk),  metallavdeling, tekstilavdeling, butikk for salg av arbeidsklær. Butikkutsalg på Kaleido, Røkland for salg av egenproduserte gaveartikler. Vi har kantine med  plass til 80 personer.

Beliggenhet

Rognan ligger 10 mil. sørøst for Bodø og 15 mil nord for Mo i Rana. E-6 og jernbanen går gjennom kommunen. Småfly kan lande på privat flystripe (ikke vinterhalvåret), og det er nært til kaiområde med dypvannskai. Moderne hotell med god kapasitet - se  www.rognanhotell.no

 

Gode jakt- og fiskemuligheter, bærplukking og spesielle naturopplevelser både sommer og vinter. Store naturvernområder med rikt dyreliv. se bilder fra  www.nordlandnasjonalparksenter.no