Opplæringstilbud

Vi er godkjent som opplæringsbedrift og kan gi fagbrev i følgende fag:

  • Produksjonsteknikk
  • Industrimekaniker

Vi kan gi kompetansebevis i følgende fag:

  • Plastmekaniker
  • Aktivitør
  • Strikkefag
  • CNC-operatør

     Produksjon av løypeskillere

  Arbeid ved Nexans -emballering av kabeltomler