Opptakskriterier

Innsøking til en ledig attføringsplass må sendes gjennom lokal NAV kontor. Etter en godkjenning her vil søknaden bli sendt  Vev-Al-Plast AS. En forutsetning er at innsøker er innvilget en yrkesrettet attføring eller har uføretrygd.