Du er her:
Plantekasser

Vi har utviklet og produserer flere typer plantekasser, bla. såbrett, minidrivhus og staudekasser. Vårt hovedprodukt er en plantekasse for nedfelling i jord. Kassen er selvdrenerede, og utnytter regnvann og vanningsvann maksimalt. Produktet er spesielt velegnet til gravsteder og beplantningsområder med sporadisk stell og vanning. Etter første gangs nedfelling i jord er det lettvint å ta opp kassen og bytte den ut med en ny beplantet kasse. Også hjemme eller ved hytta, frittstående eller inntil vegg er den dekorativ og meget godt velegnet.

Plantekasse

Se vårt nye produkt  "Selvvanningskasser"