Emballasjeprodukter

Vev-Al-Plast har nylig overtatt ekspertisen og produksjonsutstyret til Landteknikk Metaplast, og er nå en spesialprodusent av storsekker, klimasekker av barrieremateriale og Bag-In-Box poser til næringmiddelindustrien.

Vi leverer løsninger for ulike flytende næringsmidler som øl, melk, fløte, vann mv. Vi har stor kompetanse og et moderne og spesialisert produksjonsanlegg.

Vi kan også levere ulike typer emballasjeprodukter i plast. Hvis ønskelig kan preging av logo inngå direkte i produksjonen.

Vi er medlem av Emballasjekonvensjonen 

  • Storsekkproduksjon
  • Spann med lokk - 2,3 l til bruk for reker, bærspann, etc
  • Laksebrett til bruk ved lakseslakteri